Ons privacybeleid


Natuurlijk beschermt Schrijnwerkerij Van Wolputte ook jouw privacy

 


Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

 • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
  • welke gegevens verzamelen we?
  • waarvoor gebruiken we deze gegevens?
 • aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren ?
 • verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
 • jou informeren over ons cookiebeleid;
 • uitleggen welke rechten je hebt.

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

Rudi Van Wolputte (ondernemingsnummer BE 0733.711.166) is de beheerder van de website www.schrijnwerkerijvw.be. Bijgevolg zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door www.schrijnwerkerijvw.be verwerkt worden.

 

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

 • Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om schrijnwerkerijvw.be te laten functioneren;
 • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

 

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de schrijnwerkerijvw.be-bezoekers overeenkomstig:

 • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
 • de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing op 25 mei 2018.

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en jouw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (meer bepaald verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel:De vlotte behandeling van jouw vraag
Persoonsgegevens:

Voornaam, achternaam, telefoonnummer (indien ingevuld) en e-mailadres

Hoe komen we in het bezit
van deze gegevens?
Via het invullen van ons contactformulier op de website
of via een e-mail door jou verzonden naar info@schrijnwerkerijvw.be
Bewaartermijn:2 jaar
Categorie ontvangers:Schrijnwerkerij Van Wolputte

 

Ons cookiebeleid

Schrijnwerkerijvw.be maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:

cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website;

cookies geven ons inzichten in het websiteverkeer op onze website. Deze gegevens kunnen ingezet worden voor analytische doeleinden;

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies die worden verwerkt door Google, meer bepaald door Google Analytics. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen, terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen. Meer informatie hierover vind je bij Google Analytics.

Lees alles over de cookies die we gebruiken in ons cookiebeleid.


Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Gebruik hiervoor het contactformulier of stuur een e-mail naar: info@schrijnwerkerijvw.be

Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.

 

De meest recente update van ons privacybeleid vond plaats op 11 augustus 2021